Heeft u de Risico-Inventarisatie & Evaluatie van uw bedrijf op orde?

Heeft u de Risico-Inventarisatie & Evaluatie van uw bedrijf op orde?

Een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) geeft inzicht in de belangrijkste risico’s binnen uw organisatie op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Werkomstandigheden die het werk van uw medewerkers optimaal ondersteunen, zijn de basis voor succes. Door hier regelmatig aandacht aan te geven, voorkomt u onnodige risico’s, zeker nu er veel wordt thuis gewerkt achter een beeldscherm. Graag informeren wij u over dit belangrijke onderdeel.

Voor wie is een RI&E?
Als werkgever bent u volgens de Arbowet verplicht om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving van uw medewerkers. Een van de verplichte onderdelen is het opstellen van een RI&E in combinatie met bijbehorende Plan van Aanpak. De verplichting zorgt ervoor dat werkgevers structureel en aantoonbaar aandacht besteden aan een veilige werkomgeving en maatregelen nemen indien nodig. Bedrijven die voor maximaal 40 uur per week arbeid laten verrichten (alle werknemers bij elkaar opgeteld) mogen ook gebruik maken van de Checklist Gezondheidsrisico’s. Dit is een verkorte versie van een RI&E.

Hoe komt u aan een RI&E?
Er zijn verschillende manieren om een RI&E te verkrijgen. U kunt een RI&E door een arbo-deskundige laten maken of u kunt hier zelf mee aan de slag gaan. Branche-organisaties stellen RI&E instrumenten op die werkgevers helpen met het maken van een goede RI&E. Deze instrumenten zijn te vinden op de site www.rie.nl.

Welke drie stappen horen bij een RI&E?

  • De inventarisatie van de risico’s binnen uw bedrijf.
  • Het vaststellen van de ernst van de risico’s, oftewel de evaluatie.
  • Het opstellen van een Plan van Aanpak met een planning voor de te nemen maatregelen.

Hoe vaak moet u een RI&E uitvoeren?
Er bestaat geen wettelijke verplichte termijn voor geldigheidsduur van een RI&E. De Arbowet noemt alleen dat de RI&E actueel moet blijven. Toch is het verstandig om uw RI&E bijvoorbeeld eens in de drie jaar na te kijken. Verandert er iets in uw bedrijf wat voor grote risico’s zorgt voor uw medewerkers? Pas een RI&E dan direct aan. Voorbeelden hiervan zijn: de inrichting van een nieuwe productielijn; uitbreiding van het dienstenpakket; een ingrijpende verbouwing; ingrijpende wijziging van werknemerstaken.

Wat als uw geen RI&E heeft?
Bent u wel RI&E-plichtig maar heeft u geen RI&E uitgevoerd? Dan kunt u een boete krijgen wanneer de Nederlandse Arbeidsinspectie een bedrijfsbezoek aflegt. Ook wanneer zich een bedrijfsongeval voordoet, wordt naar een RI&E gevraagd. Het niet kunnen tonen van een RI&E kan een boete of proces verbaal opleveren. Deze boete bedraagt maximaal € 4.500,-. Daarnaast dient u ook vanuit uw verzekering aan wet- en regelgeving te voldoen en kan het niet hebben van een actuele RI&E gevolgen hebben voor de verzekeringsdekking bij schade.

Ons advies is dan ook: zorg voor een actuele RI&E.

Vragen?
Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag!