Het verzekeren
van een kerkgebouw

Claeren is gespecialiseerd in het verzekeren van religieuze gebouwen en heeft de juiste kennis en ervaring in huis om u hierbij te adviseren.

Religieuze gebouwen zoals nog in gebruik zijnde kerken en kloosters kenmerken zich door de grootte, bouwstijl en vormgeving. Bovendien zijn ze in gebruik als gebedshuis of klooster. De gebouwen zijn veelal uniek en kunnen zowel monumentaal als nieuw zijn. Als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen hebben veel religieuze gebouwen nieuwe bestemmingen gekregen. Deze gebouwen zijn nu in gebruik als bibliotheek, kantoor, zorginstelling of horecagelegenheid.

Bij het verzekeren van (herbestemde) kerkgebouwen en kloosters worden alle aspecten beoordeeld in een risico-inventarisatie.

Martinuskerk Pannerden
Martinuskerk Pannerden
Martinuskerk Pannerden

Vaste premie

Voor de brandverzekering van gebouwen en inventarissen van kerken en kloosters heeft Claeren, als makelaar op de Nederlandse assurantiebeurs, specifieke afspraken gemaakt over de dekkingsmogelijkheden, de premiestelling en het eigen risico.

Wij bieden onze relaties een vaste premie aan die gebaseerd is op een contractduur van 12 maanden. Er is geen sprake van kortingsstructuren of een resultaatafhankelijke korting. Het is daarom eenvoudig te bepalen wat uw jaarlijkse verzekeringskosten gaan bedragen, zodat u hierop kan budgetteren.

  • De opruimingskosten zijn standaard meeverzekerd tot 15% van het verzekerde bedrag.
  • Huurderving is meeverzekerd tot maximaal 20% van het verzekerde bedrag van het beschadigde gebouw gedurende maximaal 52 weken.
  • Opname van de vorkclausule is mogelijk. Deze clausule gebruiken veel brandverzekeraars bij de verzekering van opstallen met een hoge herbouwwaarde. Hiervan kan gebruik gemaakt worden wanneer een verzekerde, in geval van totaal verlies, niet tot herbouw in de oude toestand overgaat, maar een ander gebouw tegen minder kosten terug zal bouwen.
"Wij adviseren relaties na te gaan welke panden een rijks- of gemeentelijke monumentenstatus hebben en welke afspraken over de wijze van verzekeren (vorkclausule) er met de instanties zijn gemaakt."

Eén polis

Na het afsluiten van de verzekering geven wij een brandpolis af met een specificatie per verzekerde locatie. Alle te verzekeren belangen komen op één overzichtelijke polis en u ontvangt dan ook één nota voor de jaarpremie.

Het adequaat verzekeren van een kerkgebouw of klooster is maatwerk.
Vrijblijvend meer informatie of een persoonlijke offerte ontvangen?

Neem dan contact op met één van onze specialisten.

Gerhard Kuijt
Bel 073 - 303 30 39 Mail gkuijt@claeren.nl