Het verzekeren
van monumenten

Claeren is gespecialiseerd in het verzekeren van monumentale panden en heeft de juiste kennis en ervaring in huis om u hierbij te adviseren.

Fotografie door Léontine Lamers – www.monumentenfotograaf.nl

Monumentale panden onderscheiden zich van normale panden door de vorm en uitvoering ervan, de gebruikte materialen en de historische en maatschappelijke waarde. Bij het verzekeren van een monument zijn andere aspecten van belang dan bij het verzekeren van een normaal pand. De verzekering van een monumentaal pand dient afgestemd te zijn op de specifieke kenmerken van het monument. In geval van schade aan een monument moet rekening gehouden worden met het gebruik van authentieke bouwmaterialen en extra bijkomende kosten om het pand weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Ook kennen monumenten een hogere herbouwwaarde dan een normaal pand.

Fort Uitermeer - Fotograaf: Martin van Lokven
Fort Vechten
Forteiland IJmuiden

Het goed verzekeren van een monument vereist specialistische kennis

Een monumentaal pand kan beschermd zijn als: rijksmonument (geregistreerd in het monumentenregister RCE), gemeentelijk monument, provinciaal monument of stads- of dorpsgezicht.

Er zijn veel verschillende soorten monumenten. Te denken valt aan buitenplaatsen, kastelen, herenhuizen, militair erfgoed (forten en bunkers), (herbestemde) kerken en kloosters, molens en industrieel erfgoed.

Bij schade aan een monument zal het herstel conform de richtlijnen van de Monumentenzorg en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) moeten worden uitgevoerd. Dit betekent dat er bij restauratie of herstel van de schade gespecialiseerde bedrijven ingeschakeld moeten worden.

"Voorafgaand aan het herstel moet onderzoek worden gedaan door monumentenspecialisten. De toe te passen herstelmethodieken moeten door de Rijksdienst goedgekeurd zijn. Dit alles heeft een kostenverhogend effect en om deze kosten te kunnen dekken is ruimte in de verzekering nodig. Hiervoor is de monumentenclausule ontwikkeld."

Herbouwwaarde

Het uitgangspunt voor de verzekering van een monumentaal pand is de juiste herbouwwaarde, die vastgesteld moet worden middels een taxatie. In de taxatie moet rekening gehouden worden met de monumentale aspecten en de bijkomende kosten bij schade.

De op de polis vastgestelde herbouwwaarde van het monument wordt jaarlijks verhoogd met een prijsindex. De index houdt rekening met de gestegen arbeids- en materiaalkosten en bijkomende kosten. De index zorgt ervoor dat in geval van schade de verzekerde som (herbouwwaarde) voldoende is om het schadebedrag uit te keren en er geen sprake is van een onderverzekering.  

Het adequaat verzekeren van een monument is maatwerk. Vrijblijvend meer informatie of een persoonlijke offerte voor een monumentenverzekering ontvangen? Neem dan contact op met één van onze specialisten.

Het adequaat verzekeren van een monumentaal pand is maatwerk.
Vrijblijvend meer informatie of een persoonlijke offerte ontvangen?

Neem dan contact op met één van onze specialisten.

Gerhard Kuijt
Bel 073 - 303 30 39 Mail gkuijt@claeren.nl