Opruimingskosten van zonnepanelen, verzekerd?

Opruimingskosten van zonnepanelen, verzekerd?

We zien steeds vaker zonnepanelen op bedrijfspanden. Goed voor milieu en portemonnee, maar ook een ontwikkeling die complexe risico’s met zich meebrengt. Naar aanleiding van de brand in het Friese Noordbergum, waarbij zonnepanelenrestanten in de wijde omgeving terechtkwamen, zijn er zelfs Kamervragen gesteld.

Wat gebeurt er bij een brand met de zonnepanelen?
Als zonnepanelen beschadigd raken door brand, ontstaan er verbrande en onverbrande resten. Bij een grote uitslaande brand is er sprake van een enorme warmteontwikkeling. Deze warmte stijgt op en voert in de rook allerlei stoffen mee. Door de wind worden deze stoffen verspreid in de omgeving. Het verspreidingsgebied is afhankelijk van factoren als windrichting, windkracht en de zwaarte van de stoffen die meegevoerd worden door de wind. De impact en opruimingskosten worden mede bepaald door het soort gebied waarin de stoffen neerkomen. In schadevoorbeelden is bekend dat resten soms wel tot op tien kilometer afstand van het schadeadres teruggevonden worden.

De belangrijke oorzaken van brand door zonnepanelen zijn:

  • Oververhitting van defecte cellen in de panelen.
  • Vlamboog als gevolg van slecht op elkaar aansluitende kabels en stekkers.
  • Oververhitte omvormers.
  • Ontbreken van ventilatie achter de panelen, waardoor de temperatuur hoog kan oplopen (>85 graden Celsius) en connectoren, bekabeling en aansluitdozen hierdoor eerder in brand kunnen raken, vooral bij indaksystemen is dit een gevaar.

Scios Scope 12
Om bovengenoemde oorzaken zoveel mogelijk te voorkomen, is het belangrijk een Scios Scope 12 keuring uit te voeren. Dit is een keuring die verzekeraars eisen wanneer u zonnepanelen plaatst en die bijdraagt aan een veilige installatie.

Omgevingsdienst
Als de omgevingsdienst restanten aantreft of twijfelt over de veiligheid van het product, treedt deze handhavend op en vooruitlopend op de definitieve uitslagen van eventuele (milieu-)onderzoeken en verplicht u de restanten uit voorzorg te verwijderen/op te ruimen. De kosten hiervan kunnen flink oplopen.

Opruimingskosten verzekerd?
Is er dekking voor de opruimingskosten van zonnepanelen? Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Er is een aantal aspecten van belang.

  • Uw verzekeraar moet op de hoogte zijn van het feit dat u zonnepanelen heeft.
  • Bent u eigenaar van de zonnepanelen, zijn deze aangemeld op uw opstalverzekering of verzekerd op een aparte verzekering voor zonnepanelen?
  • Heeft u uw dak beschikbaar gesteld voor een derde om zonnepanelen te plaatsen? Wat heeft u contractueel afgesproken over deze panelen in het geval van schade? En wat is er afgesproken als uw dak niet meer beschikbaar is door bijvoorbeeld een brand. Omdat in dit geval de panelen niet van u zijn, zijn de panelen of opruimingskosten hiervan ook niet verzekerd op uw opstalverzekering.
  • Biedt uw polis dekking voor opruimingskosten alleen op het eigen perceel of ook daarbuiten? Veel opstalverzekeringen bieden dekking voor de opruimingskosten op het eigen perceel maar buiten het eigen perceel is dit zeker niet vanzelfsprekend.
  • Op een opstalverzekering zijn opruimingskosten voor het geheel vaak tot 10% van de verzekerde som verzekerd. Is deze dekking voldoende?
  • De milieuschadeverzekering. Op dit moment bestaan er nog geen duidelijke uitspraken waaruit blijkt of de restanten van de zonnecellen milieubelastend zijn. Dit is een voorwaarde voor een uitkering op deze milieuschadeverzekering. De eerste verzekeraars hebben voorwaarden aangepast waarin duidelijk staat beschreven dat er ook dekking wordt geboden voor het opruimen van zonnepaneeldeeltjes.

Advies
Overweegt u zonnepanelen te plaatsen? Neem eerst contact op met uw adviseur. Hij of zij brengt voor u graag de risico’s in beeld en zorgt voor het overleg met verzekeraars. Acceptatie van uw brandverzekeringen in combinatie met zonnepanelen is namelijk niet vanzelfsprekend.

Heeft u al zonnepanelen en dit nog niet bij ons gemeld? Dan horen wij dat uiteraard ook graag. Is uw verzekeraar namelijk niet op de hoogte dat u zonnepanelen heeft? Dan kan dit bij schade leiden tot vervelende situaties.

Denkt u na het lezen van dit artikel, hoe is dit nu voor mij geregeld? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag.