Achterstanden keuringen UWV

Achterstanden keuringen UWV

De sociale zekerheid in Nederland biedt een stevig vangnet voor mensen die arbeidsongeschikt raken. Dat is mooi, alleen het systeem loopt al een tijdje vast in de uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en uitlegbaarheid.

Er is grote achterstand in de sociaal-medische beoordelingen. De reden is dat er te veel vraag naar (her)beoordelingen is en te weinig verzekeringsartsen zijn. Gevolg: werknemers en werkgevers moeten langer wachten en blijven in onzekerheid over het recht op een uitkering.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom voorstellen en maatregelen aangekondigd voor de korte, middellange en lange termijn. De meest relevante maatregelen voor de korte termijn leest u hier.

Relevant

  • Vanaf 1 oktober kunnen werknemers van 60 jaar of ouder kiezen voor een vereenvoudigde beoordeling van de WIA Aanvraag. Dit betekent dat, in plaats van de verzekeringsarts, de arbeidsdeskundige bepaalt welke benutbare mogelijkheden er zijn.
  • Een werknemer kan na 2 jaar ziekteverzuim een voorschot aanvragen, in afwachting van de beoordeling van de WIA aanvraag en toekenning van een eventuele uitkering. De termijn van kwijtschelden van eventuele onterecht verstrekte voorschotten is verlengd tot 31 december 2023.

We merken in de praktijk dat er onduidelijkheid bestaat over het proces na 2 jaar ziekteverzuim en het aanvragen van een voorschot.

Aanvragen WIA uitkering en voorschot
In de 88e week van het ziekteverzuim krijgen de werkgever en werknemer een brief over het aanvragen van een WIA-uitkering. De werknemer vraagt zelf de WIA-uitkering aan via www.uwv.nl. De werknemer doet dit uiterlijk in week 93. Het is raadzaam om als werkgever na te gaan of dit op tijd gebeurt. Het standaard traject bij de aanvraag gaat in principe dan zoals is weergegeven in deze graphic.

wat-gebeurt-er-na-mijn-wia-aanvraag

Het probleem is echter dat er te weinig artsen zijn om de beoordelingen te doen. De termijn van 8 weken voor de beslissing wordt niet gehaald, we zien in de praktijk de wachttijden oplopen tot ruim 9 maanden.

Vanwege deze achterstanden moet de werknemer een voorschot aanvragen op de (eventuele) WIA-uitkering. Dit voorschot bedraagt maximaal 70% van het laatste verdiende salaris tot het maximaal sociaal verzekeringsloon dat hiervoor staat. Blijkt achteraf dat deze uitkering niet terecht is geweest, dan heeft de overheid aangegeven dit niet terug te vorderen.

Het is niet zo dat de werkgever, in afwachting op duidelijkheid inzake de WIA-beoordeling, het loon dient door te betalen na de 104 weken ziekteverzuim.