Is uw onroerend goed nog goed verzekerd?

Is uw onroerend goed nog goed verzekerd?

Kom er snel achter met onze handige rekentool!

Als eigenaar van onroerend goed wilt u natuurlijk dat uw bezit voor een juiste waarde verzekerd is. Wij ontwikkelden hiervoor een handige rekentool. In dit artikel leest u hier meer over.

Te laag of te hoog verzekerd bedrag
Is uw onroerend goed voor een te laag bedrag verzekerd? Dan heeft dit vaak grote gevolgen bij schade. Verzekert u een te hoog bedrag? Dan betaalt u teveel premie. Beide scenario’s zijn niet wenselijk.

Nu de bouw- en materiaalkosten sterk stegen, zien wij dat verzekerde bedragen vaak niet meer voldoende zijn. In dit geval bent u onderverzekerd en krijgt u bij een onverhoopte schade niet de uitkering die nodig is om de geleden schade te herstellen.

Vaststellen herbouwwaarde
Er zijn meerdere manieren om de herbouwwaarde vast te stellen.

  • U maakt zelf een schatting. Hierbij ontstaat het risico dat u de herbouwwaarde te hoog of te laag inschat.
  • U laat het onroerend goed taxeren. Wij adviseren u om uw pand te laten taxeren door een erkend taxateur. Deze taxeert uw onroerend goed op basis van artikel 7:960 BW “vaste taxatie”. Verzekeraars accepteren een rapport op basis van dit artikel en het is rechtsgeldig.

Indexatie
Welke wijze van vaststellen u ook kiest, wij adviseren om te kiezen voor een verzekering met indexatie. De verzekerde som wordt dan jaarlijks aangepast aan het stijgen of dalen van de bouwkosten. Bij een verzekering met indexatie is het taxatierapport zelfs zes jaar geldig.
Rekentool
Voor een snelle indicatie van de herbouwwaarde van uw onroerend goed ontwikkelden wij een rekentool. Hiermee kunt u vaststellen of het raadzaam is om advies in te winnen over uw verzekerde herbouwwaarde.
Contact
Is uw onroerend goed niet getaxeerd of wijkt uw verzekerde som af van de indicatie die de rekentool aangeeft? Neem dan contact met ons op. Wij adviseren u graag over uw verzekerde som en andere zaken die van belang zijn. Bijvoorbeeld over de bestemming en clausules op uw polis. Ook kunnen wij u helpen bij het selecteren van een erkend taxateur.