Rookmelders worden verplicht! Heeft u deze al in huis?

Rookmelders worden verplicht!

Heeft u deze al in huis?

Vanaf 1 juli 2022 moet elk huis op elke verdieping voorzien zijn van rookmelders.

Deze verplichting bestaat al langer voor nieuwbouwhuizen, maar de regelgeving gaat nu ook voor bestaande huizen gelden. Rookmelders redden mensenlevens, maar niet alleen mensenlevens. Een waarschuwing door een rookmelder beperkt ook de schade bij een brand.

In tegenstelling tot bij nieuwbouwwoningen, waar de wet al vanaf 2003 van kracht is, stelt de wet geen eisen voor wat betreft de doorkoppeling van de melders naar een alarmcentrale. Ook hoeven de brandmelders niet op het 230V / elektriciteitsnet aangesloten te zijn; een brandmelder met batterijen volstaat al

Meer informatie over rookmelders leest u hier.