Registratie en verzekering (land)bouwvoertuig: voorkom boete!

Registratie en verzekering (land)bouwvoertuig:

voorkom boete!

Sinds 1 januari 2022 geldt voor (land)bouwvoertuigen die op de openbare weg rijden een kentekenplicht.

Registratie en kentekenplicht
Eigenaren van (land)bouwvoertuigen konden het kenteken tot 31 december 2021 zonder RDW-keuring online aanvragen. Vanaf 1 januari 2022 kunnen eigenaren het voertuigen alleen laten registreren na een keuring bij een RDW-keuringsstation.

De RDW constateerde dat een groot deel van de voertuigen nog niet is aangemeld in het kentekenregister, omdat de eigenaar het kenteken nog niet heeft doorgegeven aan de betreffende verzekeraar. Om problemen te voorkomen, is er tot 1 juli 2022 een coulanceregeling.

Problemen voorkomen
Om te voorkomen dat voertuigeigenaren massaal problemen krijgen omdat ze nog niet in het kentekenregister zijn opgenomen, maakte het Openbaar Ministerie handhavingsafspraken met de RDW: Pas vanaf 1 januari 2023 start de RDW met de zogenaamde registercontrole om te na te gaan of deze voertuigen een kenteken en een verplichte WAM-verzekering (aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen) hebben. Vanaf half 2022 verstuurt de RDW waarschuwingsbrieven naar eigenaren van voertuigen waarvan het kenteken nog niet in het register is opgenomen. Uiteraard zijn de voertuigen wel gewoon verzekeringsplichtig!

Riskeer geen boete: Geef het kenteken en meldcode aan ons door!
Staat van uw landbouwvoertuig(en) het kenteken nog niet in het register? Dan riskeert u vanaf 1 januari 2023 een aanzienlijke boete.

Heeft u een dergelijk voertuig? Geef dan zo spoedig mogelijk het kenteken aan ons door. Dan zorgen wij dat het voertuig bij het RDW als WA-verzekerd aanmelden.

Lees hier meer achtergrond info.
Toelichting kentekenregistratieplicht
Wij merken dat het niet altijd duidelijk is voor welke voertuigen deze kentekenregistratieplicht van toepassing is. De wettelijke tekst is als volgt:

Het gaat om motorvoertuigen die op de openbare weg rijden én een maximale constructiesnelheid hebben van 6 km per uur of meer. Ook gaat het om getrokken voertuigen met een maximale constructiesnelheid van meer dan 25 km per uur.

Openbare weg
De term ‘openbare weg’ is een ruim begrip. Dat is ook in het geval als u met het voertuig alleen een openbare weg oversteekt. Of als het eigen bedrijfsterrein ook toegankelijk is voor anderen, zelfs als er een slagboom aanwezig is.

Motorvoertuigen
Het gaat om verschillende voertuigen die in de bouw, infra, logistiek, groen, op de boerderij en het land gebruikt worden. Bijvoorbeeld knikmopsen, schrankladers, graafmachines, veegmachines, verreikers, trekkers, en sommige heftrucks.

Wat verandert er verzekeringstechnisch eigenlijk?
De controle op het hebben van een verzekering wijzigt. Wellicht heeft u momenteel een werkmaterieelverzekering met een WA-dekking. Voorheen baseerden wij deze verzekering op het merk en typenummer van het werkmaterieel zelf.

Na invoering van deze kentekenplicht is er ook een wettelijke controle en dient de verzekeraar het kenteken en de meldcode aan te melden in het centraal WAM-register. Daarom is het belangrijk dat wij het kenteken en meldcode tijdig ontvangen.

Vragen?
Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 073 – 303 30 00 of via e-mail info@claeren.nl.