Coronavirus

Coronavirus

De uitbraak van het Coronavirus in China en de verspreiding daarvan binnen Europa, heeft veel impact. Wij begrijpen dat u vragen heeft over de dekking van uw verzekeringen. Graag beantwoorden wij uw vragen. Onderstaand brengen wij verschillende verzekeringen en de antwoorden over de dekkingen voor het Coronavirus in kaart.
Brand- en / of bedrijfsschadeverzekeringen
Een uitbraak van een virus betreft geen materiële schade. De eventuele bedrijfsschade en/of andere gevolgen die uw bedrijf kan ondervinden door deze uitbraak, is dan ook geen verzekerd evenement onder de brand- en bedrijfsschadeverzekeringen.

Ook extra kostendekkingen – die mogelijk opgenomen zijn op uw brand- en/of bedrijfsschadeverzekeringen – vereisen een materiële beschadiging om te komen tot een gedekt evenement onder de verzekering. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat extra kosten die worden gemaakt op het terrein van ICT (om bijvoorbeeld medewerkers thuis te laten werken) door de consequenties van de verspreiding van het Coronavirus niet voor vergoeding in aanmerking komen.

Tip:
Indien u uw voorraden of producten ziet toenemen omdat u niet kunt uitleveren of juist extra wil opslaan, adviseren wij u contact op te nemen met uw adviseur om te bespreken of de verzekerde sommen toereikend zijn.

Transportverzekeringen
Voor transportverzekeringen geldt ook dat er in principe sprake moet zijn van een materiële beschadiging voor er dekking is op de transportverzekeringen. Meestal is hier geen sprake van bij de uitbraak van een virus. Er zou sprake kunnen zijn van een gedekt evenement als goederen al onderweg waren naar een bestemming maar waarvan de verzekerde reis door het Coronavirus buiten de macht van u onderbroken, gefrustreerd of beëindigd wordt.

Tip:
We merken dat transportverzekeraars verschillend reageren bij schademeldingen. Dus we raden u bij schade altijd contact met ons op te nemen zodat wij uw verzekeraar kunnen benaderen.

Computerverzekeringen
Ook voor een computerverzekering is materiële schade vereist en biedt dus geen dekking voor schadeposten door het Coronavirus.

Evenementenverzekering
Het uitstellen of afgelasten van een evenement kan verzekerd zijn als in de evenementenverzekering een annuleringsdekking is opgenomen. Neem altijd contact met ons op als uw evenement niet door kan gaan en u een evenementenverzekering afsloot. Bij nieuwe verzekeringen wordt een clausule geplaatst waardoor er in de meeste gevallen geen dekking is voor schade door het Coronavirus.

Verzuim- en de verzuimverzekering
Als werkgever bent u verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Dat betekent ook dat u de werknemer niet mag blootstellen aan het risico op besmetting door corona. Als er een zakelijke reis is gepland naar een risicogebied, is het raadzaam om de trip af te zeggen. Handel in ieder geval altijd naar de aanwijzingen en de protocollen van de GGD en het RIVM.

Sommige medewerkers kunnen niet naar kantoor komen of moeten in quarantaine door het Coronavirus. Als een medewerker thuis kan werken, is het probleem nihil. Thuiswerken is echter niet altijd mogelijk. Als werkgever bent u meestal verplicht het loon door te betalen. Dit is alleen anders als het niet-werken in redelijkheid voor rekening van de werknemer komt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de werknemer tegen het reisadvies van de overheid in, toch naar een risicogebied op vakantie gaat en ziek wordt door coronabesmetting of in quarantaine moet. Zeker als dit vooraf met de werknemer is doorgesproken en erop gewezen is dat dit risico bij werknemer ligt.

Een verzuimverzekering biedt wel dekking als een medewerker ziek is als gevolg van het Coronavirus. Als een medewerker niet kan komen omdat hij in quarantaine is geplaatst, biedt de verzekering geen dekking.

Reisverzekeringen

Een eenduidig antwoord is hier lastig te geven. Reisverzekeringen bieden over het algemeen dekking voor medische kosten die u maakt omdat u ziek wordt door het Coronavirus. Als de autoriteiten u verplichten het gebied te verlaten, dan is er dekking op uw reisverzekering voor terugkeer naar Nederland. Zonder die verplichting is er geen dekking. Ook niet voor kosten voor verblijf. Alles hangt af van de gekozen dekking(en).

Annuleringsverzekeringen

Bij annuleringsverzekeringen is er meer diversiteit in de dekkingen. Wij zetten de dekkingen van een aantal verzekeraars onder elkaar.

Noordhollandsche van 1816

Nh1816 biedt dekking als wordt voldaan aan drie voorwaarden, namelijk:

  1. U sloot een annuleringsdekking bij de doorlopende reisverzekering.

De dekking geldt niet voor kortlopende reisverzekeringen.

  1. Op de reisbestemming is sprake van code oranje of rood, geclassificeerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
  2. De reis is niet geboekt bij een ANVR reisbureau. Heeft u uw reis wel bij een ANVR reisbureau geboekt? Neem dan contact op met hen. Als u uw annuleringskosten terug kunt krijgen, kunnen deze (mogelijk) worden uitbetaald door het ANVR reisbureau.

Hiervoor verwijst de maatschappij naar de ANVR. Hierover later meer.

Heeft u al een reis geboekt, maar nog géén annuleringsdekking afgesloten op de doorlopende reisverzekering? Dan kunt u alsnog binnen 7 dagen na het boeken van de reis voor annuleringsdekking kiezen als aanvulling op de reisverzekering (voor kortlopende reisverzekeringen bestaat deze mogelijkheid niet). Let op: er is alleen dekking als er géén negatief reisadvies geldt voor de reeds geboekte vakantiebestemming.

AIG (voornamelijk zakenreis)

AIG bekijkt per claim de dekking. De dekking is per polis(voorwaarden) namelijk verschillend. Als u besluit om (uw medewerkers) niet af (laten) te reizen omdat u bang bent voor besmetting met het Coronavirus, dan biedt de verzekering geen dekking. Wordt een congres afgelast vanwege het virus en heeft het voor u of uw medewerkers geen nut om af te reizen, is er mogelijk wel dekking.

Allianz Global Assistance

Voor de kortlopende- en doorlopende annuleringsverzekering geeft Allianz Global Assistance aan dat er géén dekking is. Dus als u uw reis naar een met het Coronavirus besmet gebied annuleert omdat u niet meer wil reizen, dan worden deze kosten niet vergoed. Ook als de dekking ‘Terreuraanslagen en natuurrampen’ is afgesloten worden de annuleringskosten niet vergoed. Een virus als deze wordt namelijk niet gezien als natuurramp. Allianz Global Assistance verwijst naar het reisbureau of de touroperator.

Europeesche / a.s.r.

De standaard annuleringsdekking van de Europeesche biedt geen dekking. Heeft u een ‘Allrisk Annuleringsdekking’ en is deze verzekering vóór 27 februari 2020 gesloten? Dan kunt u wel een beroep doen op de Allrisk Annuleringsdekking, maar alleen als de reisbestemming nog niet getroffen was door het Coronavirus op het moment van het boeken van de reis. De verzekeraar vergoedt de kosten van het annuleren van de reis als deze niet vergoed worden door andere partijen (reisorganisatie, hotel, vervoersmaatschappij en dergelijke).

Sloot u na 27 februari 2020 een nieuwe verzekering met Allrisk Annuleringsdekking? Dan biedt deze geen dekking als de reis geannuleerd wordt in verband met het Coronavirus omdat de situatie momenteel van dien aard is dat de schade niet onvoorzien is.

Nationale Nederlanden

Geeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies af voor uw bestemming? Uw reisorganisatie kan misschien helpen bij het annuleren van uw reis. Neem daarom contact op met de organisatie waar u uw reis heeft geboekt.

Breekt het Coronavirus uit op uw vakantiebestemming terwijl u daar bent en wordt u ziek? Dan worden de medische kosten vanuit de Reisverzekering met de dekking ‘Medische zekerheid’ vergoed. Wanneer u door medische noodzaak langer op uw vakantiebestemming moet blijven wordt dit tot een bepaald maximum vergoed. Bel de NN Alarmcentrale bij nood op +31 (0) 26 400 23 90.

ANVR

De reiziger heeft het recht kosteloos te annuleren als zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis. Bij een code oranje adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken om géén ‘niet-essentiële reizen’ te maken naar de bestemming. Het advies van de ANVR is om op grond daarvan vakanties naar landen/gebieden niet uit te voeren waarvoor code oranje geldt. De ANVR benadrukt hierbij dat het een besluit is van een individuele organisator. Uit artikelen van de ANVR blijkt dat per casus wordt bekeken in hoeverre het uitvallen van een onderdeel van de reis zodanige gevolgen heeft dat de reiziger recht heeft op kosteloos annuleren.

Calamiteitenfonds

Het Calamiteitenfonds krijgt vragen over de garantieregeling van het fonds als het gaat om ziektes/epidemieën. Is hiervoor dekking? Het antwoord is: nee, voor ziektes bestaat geen dekking.

Contactpersonen
Wij proberen zo uitgebreid mogelijk te zijn in onze informatievoorziening. Uiteraard kunnen wij ons voorstellen dat u nog vragen heeft. Neemt u dan ook gerust contact op met onze contactpersonen:

Claeren                                : Willem Bouwens, 073 – 303 30 50
Claeren / Taylor Mates    : Sabine Hendriks, 0412 – 20 15 70