Pensioen voor de DGA

09 oktober 2018

Pensioen voor de DGA

Zoals wij al eerder in de nieuwsbrief schreven beëindigde in 2017 de mogelijkheid om pensioen op te bouwen in eigen beheer, EB. Voor de directeur grootaandeelhouder, de DGA, verviel de mogelijkheid om pensioen op te bouwen via een fiscale reservering binnen de bv. De DGA die EB pensioen had moest een keuze maken met het al opgebouwde pensioen:

  • Premievrije voortzetting;
  • Afkopen;
  • Omzetten in een oudedagsvoorziening.

Afhankelijk van een aantal relevante uitganspunten was er voor elk van deze drie opties iets te zeggen.

Wat nu?

Nu het reserveren in EB pensioen voor toekomstige dienstjaren niet meer mogelijk is ligt het voor de hand dat de DGA nadenkt over een pensioenopbouw voor de jaren na 2017. Uiteraard kan de DGA het standpunt innemen dat zijn bedrijf het latere pensioen vertegenwoordigt. Of dat werkelijk voldoende zekerheid biedt is de vraag. In de periode tot aan het pensioen bepalen diverse factoren of de onderneming die zekerheid biedt. Wat bijvoorbeeld als het bedrijf later veel minder waard is dan de DGA inschatte?

Een DGA kan er voor kiezen om het pensioen te verzekeren in een pensioenverzekering via een verzekeraar. Ook kan de DGA door middel van een lijfrente een voorziening treffen. Beide vormen hebben eigen kenmerken die bepalen welke van de twee voordeliger is. Vaak is een combinatie van beide vormen ook een goede optie.

Verzekerd pensioen

Ook voor het einde van EB kon een DGA pensioen opbouwen in een verzekering. Vaak adviseerde de accountant echter EB. Een verzekerd pensioen had ook toen al voordelen ten opzichte van EB. Zo kon de DGA een hoger pensioen opbouwen, kon de DGA het partnerpensioen eenvoudig meeverzekeren en de premie verzekeren bij arbeidsongeschiktheid.

Als nadeel noemde men vaak de kosten van de verzekeraar. Deze kosten zijn al jaren relatief laag. In elk geval lager dan de kosten die het EB bracht.

Ook kan de DGA sinds kort de volledige premie door de bv laten betalen. Dat was maximaal 50%.

Lijfrente

De uitkering vanuit de lijfrente is op dit moment wat flexibeler in mogelijkheden dan de pensioenuitkering. Dat heeft vooral betrekking op de mogelijkheid om tijdelijk uit te keren. Vandaar dat een combinatie van beide regelingen een goed idee kan zijn.

De inleg in een lijfrente betaalt de DGA vanuit privé.

Op hogere leeftijd kan de DGA in pensioen wel meer premie storten. Dat kan juist weer een reden zijn voor een pensioenverzekering.

Het verzekeren van het partnerpensioen kan de DGA wel combineren met een lijfrente maar niet als één product.

Meer weten?

Ons advies op maat verzekert u van de best passende pensioenoplossing voor uw persoonlijke situatie of die van uw bedrijf. Graag vertellen wij u hier meer over.

Geïnteresseerd in onze aanpak? Neem dan contact op met een van onze adviseurs via 073 – 303 30 00 of info@claeren.nl.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Laat dit ons dan weten.