No-risk polis

09 oktober 2018

Voor u als werkgever is het belangrijk om te weten of u een werknemer in dienst heeft met een No‑Risk polis. Deze No-Risk polis beperkt mogelijk het financiële risico voor u als werkgever omdat de werknemer recht houdt op een ziektewetuitkering. De hoogte van die uitkering mag u in mindering brengen op de loondoorbetaling die u doet aan de werknemer. U mag na twee maanden dienstverband aan de werknemer vragen of deze regeling bij werknemer van toepassing is.

De volgende criteria gelden voor de werknemer:

  • Heeft werknemer een Wajong, WIA of WAO uitkering? of;
  • Heeft werknemer een WSW-indicatie (Wet sociale werkvoorziening)? of:
  • Had werknemer voor 1 januari 2006 de status van arbeidsgehandicapte en heeft werknemer dit nog steeds? of;
  • Had werknemer een verklaring van het UWV waarin staat dat werknemer een belemmering had bij het volgen van onderwijs? of;
  • Heeft werknemer een WIA-aanvraag maar is werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dit geldt alleen voor een nieuwe werknemer, of:
  • Is werknemer 55 jaar of ouder en minstens 52 weken werkloos bij in dienst treden? Dan keert de No-risk pas na 13 weken ziekte uit.

De No-riskpolis geldt in principe voor vijf jaar maar de werkgever die een werknemer met een handicap of ernstige ziekte in dienst nam kan een verlenging aanvragen. Reden voor verlening is bijvoorbeeld een verzwaring van het arbeidsongeschiktheidspercentage. Ook de werknemer kan die verlening aanvragen.

De periode van 5 jaar geldt niet voor werknemers met een Wajong uitkering of een WSW indicatie. Voor deze werknemers geldt de no-riskpolis zolang zij werken.

Vragen?

Natuurlijk zijn er meer zaken die van belang zijn bij de bepalingen van de no-riskpolis. Wilt meer weten over de no-riskpolis? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 073 – 303 30 25 of per e-mail hrm@claeren.nl

Ontvang onze nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Laat dit ons dan weten.