Groene kaart

10 september 2019

Enkel het bezit van de groene kaart geldt niet meer als verzekeringsbewijs

De groene kaart: het document dat dient als bewijs dat u verzekerd bent. Enkel het bezit van een groene kaart geldt niet meer als verzekeringsbewijs. Hieronder leest u hier meer over.

Wat veranderde er?

Tot kort geleden moest de verzekeraar dekking verlenen wanneer u een groene kaart van een bepaalde dekkingsperiode overlegde. Dat is nu niet meer het geval. Vanaf 2 april 2019 geldt de groene kaart niet meer als bewijs dat u uw premie betaalde. Toont een verzekeraar bij een ongeval aan dat uw autoverzekering werd geschorst of opgezegd? Dan is de groene kaart geen bewijs dat u verzekerd bent en hoeft de verzekeraar geen dekking te verlenen. Met andere woorden, er kunnen geen rechten worden ontleend aan enkel het bezit van de groene kaart. Uiteraard is het wel van belang dat u uw groene kaart bij heeft, hierop staan belangrijke gegevens.

Waarom veranderde dit?

De groene kaart zorgde voor veel papierwerk, een grotere kans om die groene kaart te vergeten en verwarring bij de verzekerde. Bijvoorbeeld bij een maandelijkse premiebetaling, ontving u een groene kaart die voor een kwartaal geldig was. Een groene kaart met een dekkingsperiode van een heel jaar was ook een bewijs van betaling en dekking voor een heel jaar. Verzekeraars liepen hierdoor het risico schades te moeten vergoeden, terwijl er door het uitblijven van premiebetaling geen dekking meer was.

Te ontvangen groene kaart

Betaalt u maandelijks, per kwartaal of halfjaarlijks? Nu ontvangt u bij betaling van uw premie een groene kaart voor een volledig verzekeringsjaar. Uiteraard kan de verzekering worden geschorst en opgezegd als de premiebetaling achterwege blijft.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt ons op werkdagen bereiken van 08.30 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer 073 – 303 30 00.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Laat dit ons dan weten.