De verzekeringsmarkt verandert

26 november 2019

De verzekeringsmarkt verandert; verzekeringspremies mogelijk hoger

De verzekeringsmarkt toont tekenen van verharding. Na jaren van voldoende aanbod en lage premies voor schadeverzekeringen, moeten organisaties ernstig rekening houden met flink hogere risicokosten. In dit artikel leest u hier meer over.

Premiestijgingen
Een aantal doelgroepen, zoals de voedingsindustrie maar ook recyclingbedrijven, zijn de afgelopen twee jaar geconfronteerd met forse prijsstijgingen vanuit de brandverzekeringshoek. Verder is er minder aanbod van verzekeringscapaciteit in de transportsector en heeft De Nederlandsche Bank een aantal jaar geleden gemeend in te moeten grijpen in de autoverzekeringsmarkt gelet op de zeer slechte resultaten. De resultaten zijn ook op dit moment nog niet goed te noemen.

Meerdere oorzaken
Oorzaken van de reacties van verzekeraars zijn divers; Als gevolg van strenger overheidsbeleid gaan de interne kosten omhoog, zoals op het vlak van compliance. Ook de verzwaring van de  kredietwaardigheidseisen zorgt voor reacties van verzekeraars. De belangrijkste oorzaak is echter de aanhoudende mindere, en in sommige sectoren zelfs slechte, technische resultaten.

Slechte resultaten in 2019
Het jaar 2019 is wat de technische resultaten betreft niet goed begonnen, zo zijn er bijvoorbeeld diverse grote branden geweest die druk geven op het resultaat en zijn er bij een aantal verzekeraars verhoogde reserveringen aangelegd als gevolg van de steeds omvangrijker wordende claims op onder andere bedrijfsschade- als ook letselschadeclaims.

Overige ontwikkelingen
Het veranderen van het klimaat, nieuwe technologieën zoals lithiumbatterijen in onder andere auto’s en fietsen en het plaatsen van zonnepanelen zorgen voor een andere kijk op risico’s en dragen bij aan het vergroten van de schadelast. Ook het afnemen van het aantal verzekeraars door overnames of het terugtrekken op de Nederlandse markt heeft impact op het verharde van de verzekeringsmarkt.

Onze verwachting
Onze verwachting is dat de ingezette verharding aanhoudt en prijsstijgingen breder doorgevoerd worden, zowel op de specifieke verzekeringsproducten als op diverse doelgroepen. Ook op dit moment worden er wederom flinke premieverhogingen doorgevoerd en passen verzekeraars voorwaarden markt breed aan.

Wat kunt u als ondernemer zelf doen?
Als ondernemer zijn er een aantal maatregelen die u kunt hanteren om een eventuele prijsstijging positief te beïnvloeden. Een van de belangrijkste manieren om dit te bewerkstelligen is u zelf vragen te stellen als: Hoe ga ik om met mijn risico’s? Ook is het belangrijk om te inventariseren en analyseren of een mogelijk risico uw bedrijfsdoelstellingen belemmert of zelfs ernstig bedreigt. Daarnaast is er de toetsing van de juistheid van de ingekochte verzekeringen. Is de ingekochte verzekeringsdekking nog adequaat ten opzichte van uw risicoprofiel? Is het van toepassing zijnde eigen risico nog in lijn met uw financiële risk appetite? Sluit de huidige keuze van verzekeren aan bij uw bevindingen en is het verstandig of wenselijk hier een aanpassing op door te voeren?

Claeren
Uiteraard zijn wij er om u te helpen bij het beantwoorden van deze lastige vragen en adviseren wij u graag om er zeker van te zijn dat uw verzekeringen aansluiten bij uw risicoprofiel en eventuele premieverhogingen daar waar mogelijk te voorkomen of beperken. U kunt ons op werkdagen bereiken van 08.30 uur tot 17.00 uur, via telefoonnummer 073 – 303 30 50.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Laat dit ons dan weten.