Brandverzekering

11 september 2019

Clausules brandverzekering

 Elke verzekering heeft polisvoorwaarden die duidelijkheid geven over de dekking. In deze voorwaarden staat wat u van uw verzekeraar mag verwachten en wat uw verzekeraar van u verwacht. Bij zakelijke verzekeringen worden de verzekeringsvoorwaarden vaak uitgebreid of beperkt door clausules. In deze clausules stelt de verzekeraar vaak aanvullende eisen waar u aan moet voldoen om bij een onverhoopte schade recht te hebben op een schadevergoeding. Hieronder leest u veel voorkomende clausules:

1. Alarm

In een alarmclausule is bepaald dat na beëindiging van de dagelijkse werkzaamheden het alarm ingeschakeld moet worden. Het alarm moet voldoen aan verschillende eisen die vastgelegd zijn in de VRKI kaart en moet worden onderhouden door een daartoe bevoegd bedrijf. Ook moet er een doormelding zijn naar een meldkamer. Daarnaast dient het alarm in werkvaardige toestand te zijn en dient u het direct te melden als dit niet het geval is.

2. Beveiliging

Een goede beveiliging bestaat uit meer dan alleen een alarm. Verzekeraars en installateurs stelden samen een matrix op die per soort bedrijf aangeeft aan welke (BORG) klasse u moet voldoen. Dat beveiligingsniveau kunt u op verschillende manieren bereiken. Het is de combinatie van bouwkundige- en elektronische maatregelen. Uw installateur is bekend met deze matrix en kan in overleg met u bepalen hoe de beveiliging op het vereiste niveau kan komen.

3. Elektra

Ondeugdelijke elektra is een veel voorkomende oorzaak van brand. Laat de elektra aanleggen en periodiek controleren door een gecertificeerde installateur. In de clausules staat aan welke NEN normering de aanleg en de keuring moeten voldoen. Uw installateur is op de hoogte van deze normeringen.

4. Buitenopslag

Veel branden zijn het gevolg van brandbare zaken die buiten- opgeslagen zijn tegen- of dicht bij de gevel. Zorg voor voldoende afstand, sla deze zaken binnen op of sla de zaken op in een stalen container die na afloop van de werkzaamheden met een slot wordt afgesloten.

5. Brandgevaarlijke werkzaamheden

Wanneer u een derde opdracht geeft tot het uitvoeren van werkzaamheden met open vuur aan uw pand of machines, zorg ervoor dat deze voorzorgsmaatregelen treft. Denk daarbij aan het aanwezig zijn van een medewerker met een brandblusser of slanghaspel, het op afstand houden van brandbare stoffen en toezicht door u of een medewerker. Wij stellen graag een formulier beschikbaar met daarop de maatregelen.

6. Blusapparatuur

Het is belangrijk dat er voldoende blusmiddelen in het pand aanwezig zijn en dat deze periodiek worden gekeurd door een daarvoor gecertificeerd bedrijf. Het is eenvoudig te beoordelen of uw blusmiddelen gekeurd moeten worden. Op de sticker op het blusmiddel staat tot wanneer de keuring geldig is.

De genoemde clausules zijn een greep uit de clausules en de teksten zijn niet de volledige clausuletesten. Op uw polis leest u precies wat er van u verwacht wordt. Zijn hierover onduidelijkheden? Laat het ons dan weten zodat wij u kunnen adviseren over de te nemen maatregelen.

Gevolgen van het niet voldoen aan de clausules

Is er een schade die het gevolg is van het niet voldoen aan de clausule op de polis? Dan hanteert de verzekeraar een fors hoger eigen risico of biedt de verzekering helemaal geen dekking.

Zorg ervoor dat het niet zover komt.

Vragen?

Heeft u nog vragen of is het u niet duidelijk welke clausules voor u van toepassing zijn? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag! U kunt ons op werkdagen bereiken van 08.30 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer 073 – 303 30 00.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Laat dit ons dan weten.