Bedrijfsongeval

11 september 2019

Bedrijfsongeval? Vervelend! In dit artikel leest u meer…

 Werkgevers in Nederland hebben een wettelijke zorgplicht. Dit betekent dat een werkgever verantwoordelijk is voor een veilige werkomgeving en voorzorgsmaatregelen moet treffen om het risico op een bedrijfsongeval zoveel mogelijk te beperken. Als een werknemer door een bedrijfsongeval letselschade oploopt, dient deze aan te tonen dat er sprake is van letselschade en dat deze een direct gevolg is van een bedrijfsongeval. Als hij daarin slaagt, is de werkgever aansprakelijk voor de geleden letselschade. Een werknemer geniet extra juridische bescherming bij een bedrijfsongeval.

Aansprakelijkheid voor werkgever lastig te weerleggen 

In de praktijk is het zeer moeilijk voor een werkgever om de aansprakelijkheid te weerleggen. De werkgever moet namelijk aantonen dat hij alle mogelijke voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om het ongeval te voorkomen of dat het ongeval is ontstaan door bewuste roekeloosheid van de werknemer zelf. De zorgplicht van de werkgever reikt heel ver en vereist niet alleen en veilige werkomgeving en voldoende voorzorgsmaatregelen, ook moet de werkgever erop toezien dat de maatregelen worden opgevolgd door het personeel. Het is hierbij niet van belang of er direct toezicht is door de werkgever.

Meld een bedrijfsongeval altijd bij Claeren

Het komt voor dat een (ex-)werknemer de werkgever pas jaren na een ongeval aansprakelijk stelt voor de geleden schade. Is het ongeval nog niet bekend bij uw aansprakelijkheidsverzekeraar? Dan kan dit discussie opleveren. Voorkom die discussie. Neem altijd contact op met onze schadeafdeling bij een bedrijfsongeval. Hoe klein het ongeval ook was of leek te zijn. Wij adviseren u of en zo ja welke stappen ondernomen moeten worden.

Tips

  • Zorg ervoor dat na een bedrijfsongeval de bedrijfshulpverlener direct de nodige actie onderneemt.
  • Laat diegenen die aanwezig waren bij het ongeval een uitgebreide schriftelijke verklaring afleggen.
  • Stel een intern ongevalsformulier op en vul deze na het ongeval altijd in.
  • Meld het ongeval bij Claeren.
  • Meld het ongeval indien nodig bij de arbeidsinspectie. Op https://www.inspectieszw.nl/melden/arbeidsongeval leest u hier meer over.

Vragen?

Heeft u nog vragen of wilt u graag advies? Neemt u dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 073 – 303 30 50 op per e-mail relatiebeheer.zakelijk@claeren.nl.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Laat dit ons dan weten.