Asbestdaken

10 september 2019

Asbestdaken

Asbest vormt een risico voor de gezondheid en het milieu. Daarom stelt de overheid regels voor het gebruik van asbest en is het verwerken van asbest in daken verboden sinds 1993. Volgens het oorspronkelijke wetsvoorstel waren asbestdaken per 31 december 2024 verboden en moest u een dak waarin asbest verwerkt was saneren. Dit jaar is het kabinetsvoorstel verworpen en is het asbestdakenverbod helemaal van de baan. Toch kan het hebben van een dak waarin asbest verwerkt is, gevolgen hebben voor de vergoeding bij een schade aan dit dak. In dit artikel leest u hier meer over.

Uw verzekering

Het verzekeren van asbesthoudende daken is ingewikkeld. Verzekeraars veranderen de premies, polisvoorwaarden en schaderegelingen. Bij schade moet immers het hele dak worden vervangen en mag het niet worden gerepareerd. Bovendien had het dak binnen enkele jaren moeten worden vervangen omdat een asbestdak op dit moment minstens 26 jaar oud is. De verzekeraar keert daarom bij een schade aan het dak vaak niet volledig uit. Er zijn verzekeraars die de vergoeding voor asbestdaken zelfs helemaal afbouwen. De voor u van toepassing zijnde voorwaarden staan op uw polis. Ook kan het zijn dat er in een clausule bepaald is dat er voor asbestdaken een afwijkende afschrijvingsregeling wordt toegepast. Om teleurstelling bij schade te voorkomen, adviseren wij u om goed te controleren wat in uw situatie van toepassing is.

Vragen?

Heeft u nog vragen of wilt u informatie over uw verzekering? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt ons op werkdagen bereiken van 08.30 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer 073 – 303 30 00.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Laat dit ons dan weten.