A.s.r. past de voorwaarden aan

25 november 2019

A.s.r. past de voorwaarden aan

Door klimaatveranderingen neemt het risico op overstromingen toe. Overstromingen kunnen ontstaan door het falen van waterkeringen, bijvoorbeeld door extreme neerslag of droogte. Momenteel bestaat er een gat tussen wat de overheid kan uitkeren bij schade door een overstroming en voor welke overstroming u nu verzekerd bent. Om dit gat kleiner te maken breidde a.s.r. de overstromingsdekking uit. De Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) is voor de overheid leidend om een eventuele uitkering te bepalen.

Uitbreiding van de overstromingsdekking
Heeft u een inboedel-, woonhuis-, inventaris- en/of gebouwenverzekering bij a.s.r.? Dan bent u vanaf 1 januari 2020 verzekerd voor schade door water dat onvoorzien het gebouw binnendringt als gevolg van overstroming door het falen van een niet-primaire waterkering. Volgens uw huidige voorwaarden bent u nu alleen verzekerd voor schade door het overlopen van sloten, rivieren, meren of kanalen door hevige plaatselijke regenval op het terrein of in de nabijheid van het gebouw.

Wat is een overstroming?
Met een overstroming bedoelen we een overstroming van water uit rivieren, meren, sloten of kanalen als gevolg van het onvoorzien bezwijken, falen of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen.

Wat zijn primaire en niet-primaire waterkeringen?
Met waterkeringen bedoelen wij objecten die bedoeld zijn om water tegen te houden. Hierbij maken we onderscheid tussen primaire en niet-primaire waterkeringen. Primaire waterkeringen bieden bescherming tegen overstromingen bij hoogwater vanuit bijvoorbeeld de Noordzee, het IJsselmeer of een grote rivier zoals de Rijn. De primaire waterkeringen zijn vastgelegd in de Waterwet. Niet-primaire waterkeringen zijn alle waterkeringen die niet als primair zijn opgenomen in de Waterwet, bijvoorbeeld keringen langs regionale rivieren of kanalen.

Wat is niet verzekerd?
– Water dat helemaal of gedeeltelijk afkomstig is van de zee of een binnenwater doordat een primaire waterkering is bezweken, is overgelopen of heeft gefaald. Als u hierdoor schade lijdt, kunt u aanspraak maken op de Wts als de overheid beslist dat de Wts van toepassing is bij die overstroming.
– Oppervlaktewater dat buiten de oevers is getreden in buitendijkse gebieden. Bijvoorbeeld in uiterwaarden en gebieden die door de overheid zijn aangewezen voor waterberging.
– Een overstroming die veroorzaakt wordt door directe actie van de overheid.
– Vinden er tegelijkertijd overstromingen plaats door het bezwijken, overlopen of falen van niet-primaire waterkering(en) én van primaire waterkering(en) of door water afkomstig van de zee? En heeft het water van deze overstromingen zich vermengd? Dan is dit niet verzekerd. U bent wel verzekerd als er geen vermenging van water plaatsvindt en er is alleen schade is door water afkomstig van de overstroming door het bezwijken, overlopen of falen van de niet-primaire waterkering.

Aanpassing van de voorwaarden
Op termijn neemt a.s.r. de uitbreiding van de overstromingsdekking ook op in uw voorwaarden. Het is mogelijk dat u tussentijds nieuwe voorwaarden ontvangt waarin de uitbreiding van de overstromingsdekking nog niet is toegevoegd. Als dit het geval is, wordt de uitbreiding van de overstromingsdekking meegenomen in de eerstvolgende aanpassing van uw voorwaarden. De dekkingsuitbreiding geldt dus wel al vanaf 1 januari 2020.

Hoeveel kost deze uitbreiding van de dekking?
A.s.r. breidt de voorwaarden vanaf 1 januari 2020 verder uit met deze nieuwe dekking. Deze uitbreiding zorgt voor meer zekerheid. Er is nog geen noodzaak om de premie hiervoor (extra) te verhogen.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst. U kunt ons op werkdagen bereiken van 08.30 uur tot 17.00 uur, via telefoonnummer 073 – 303 30 00.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Laat dit ons dan weten.